در حال بارگذاری...

زمانبندی ورودی های مختلف جهت انتخاب واحد
زمانبندی ورودی های مختلف جهت انتخاب واحد
اصلاحیه تقویم آموزشی  نیمسال دوم 93-94
اصلاحیه تقویم آموزشی 93

ساعت کار اداره آموزش

قابل توجه کلیه دانشجویان از روز سه شنبه 30/10/93 تا تاریخ چهارشنبه 15/11/93 پاسخگویی به دانشجویان ..

ادامه متن...

قابل توجه کلیه دانشجویان از روز سه شنبه 30/10/93 تا تاریخ چهارشنبه 15/11/93 پاسخگویی به دانشجویان از ساعت 7:30 صبح ا لی 13:45می باشد . اداره آموزش 27/10/93

**قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی **

احتراما تقویم آموزشی نیمسال دوم 93 را از قسمت اطلاعیه های دانشجویی دریافت نمایید.

ادامه متن...

احتراما تقویم آموزشی نیمسال دوم 93 را از قسمت اطلاعیه های دانشجویی دریافت نمایید.

پیوندهای تصویری