در حال بارگذاری...

محیط سرسبز اطراف نمازخانه دانشکده

**قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی **

دانشجویان محترم از تاریخ 94/3/11 جهت دریافت کارت ورود به جلسه به پنل دانشجویی خود مراجعه نمایند.بدیهی است از ورود دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه جلوگیری می شود .

ادامه متن...

دانشجویان محترم از تاریخ 94/3/11 جهت دریافت کارت ورود به جلسه به پنل دانشجویی خود مراجعه نمایند.بدیهی است از ورود دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه جلوگیری می شود .

پیوندهای تصویری