در حال بارگذاری...

محیط سرسبز اطراف نمازخانه دانشکده

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

به اطلاع آندسته از دنشجویانی که فاقد عکس در پنل دانشجویی خود می باشند .....

ادامه متن...

به اطلاع آندسته از دنشجویانی که فاقد عکس در پنل دانشجویی خود می باشندمیرساند ،هر چه سریعتر جهت رفع این مشکل به کارشناسی فن آوری اطلاعات دانشکده مراجعه نمایند. کارشناسی فن آوری اطلاعات دانشکده

*** اطلاعیه مهم امور مالی ***

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم روزانه و شبانه

ادامه متن...

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم روزانه و شبانه جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم ، تسویه حساب مالی (تغذیه و شهریه ) الزامی است . آخرین مهلت واریز وجه 93/2/15

پیوندهای تصویری

سال هزار و سیصد و نود و یک - نهنگ (سال ۱۳۹۱)

+ ماه فروردین - برج حمل - ( ۷ خبر )
+ ماه اردیبهشت - برج ثور - ( ۳ خبر )
+ ماه خرداد - برج جوزا - ( ۱۳ خبر )
+ ماه تیر - برج سرطان - ( ۷ خبر )
+ ماه مرداد - برج اسد - ( ۱ خبر )
+ ماه شهریور - برج سنبله - ( ۳ خبر )
+ ماه مهر - برج میزان - ( ۵ خبر )
+ ماه آبان - برج عقرب - ( ۵ خبر )
+ ماه آذر - برج قوس - ( ۷ خبر )
+ ماه دی - برج جدی - ( ۶ خبر )
+ ماه بهمن - برج دلو - ( ۱۰ خبر )
+ ماه اسفند - برج حوت - ( ۴ خبر )

سال هزار و سیصد و نود و دو - مار (سال ۱۳۹۲)

+ ماه فروردین - برج حمل - ( ۳ خبر )
+ ماه اردیبهشت - برج ثور - ( ۵ خبر )
+ ماه خرداد - برج جوزا - ( ۵ خبر )
+ ماه مرداد - برج اسد - ( ۱ خبر )
+ ماه شهریور - برج سنبله - ( ۵ خبر )
+ ماه مهر - برج میزان - ( ۲ خبر )
+ ماه آبان - برج عقرب - ( ۵ خبر )
+ ماه آذر - برج قوس - ( ۵ خبر )
+ ماه دی - برج جدی - ( ۲ خبر )
+ ماه بهمن - برج دلو - ( ۶ خبر )
+ ماه اسفند - برج حوت - ( ۳ خبر )

سال هزار و سیصد و نود و سه - اسب (سال ۱۳۹۳)

+ ماه فروردین - برج حمل - ( ۱ خبر )