در حال بارگذاری...

محیط سرسبز اطراف نمازخانه دانشکده
انتخاب واحد

سال هزار و سیصد و نود و یک - نهنگ (سال ۱۳۹۱)

+ ماه فروردین - برج حمل - ( ۷ خبر )
+ ماه اردیبهشت - برج ثور - ( ۳ خبر )
+ ماه خرداد - برج جوزا - ( ۱۳ خبر )
+ ماه تیر - برج سرطان - ( ۷ خبر )
+ ماه مرداد - برج اسد - ( ۱ خبر )
+ ماه شهریور - برج سنبله - ( ۳ خبر )
+ ماه مهر - برج میزان - ( ۵ خبر )
+ ماه آبان - برج عقرب - ( ۵ خبر )
+ ماه آذر - برج قوس - ( ۷ خبر )
+ ماه دی - برج جدی - ( ۶ خبر )
+ ماه بهمن - برج دلو - ( ۱۰ خبر )
+ ماه اسفند - برج حوت - ( ۴ خبر )

سال هزار و سیصد و نود و دو - مار (سال ۱۳۹۲)

+ ماه فروردین - برج حمل - ( ۳ خبر )
+ ماه اردیبهشت - برج ثور - ( ۵ خبر )
+ ماه خرداد - برج جوزا - ( ۵ خبر )
+ ماه مرداد - برج اسد - ( ۱ خبر )
+ ماه شهریور - برج سنبله - ( ۴ خبر )
+ ماه مهر - برج میزان - ( ۲ خبر )
+ ماه آبان - برج عقرب - ( ۳ خبر )
+ ماه آذر - برج قوس - ( ۴ خبر )
+ ماه دی - برج جدی - ( ۱ خبر )
+ ماه بهمن - برج دلو - ( ۳ خبر )
+ ماه اسفند - برج حوت - ( ۳ خبر )

سال هزار و سیصد و نود و سه - اسب (سال ۱۳۹۳)

+ ماه فروردین - برج حمل - ( ۱ خبر )
+ ماه اردیبهشت - برج ثور - ( ۱۲ خبر )
راه یابی دانشجویان آموزشکده شهید محمد منتظری مشهدبه مرحله دوم مسابقات ملی بتن دانشگاه امیرکبیر زمان برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام شد شمین جشنواره علمی ،فرهنگی وورزشی برگزارشد. گردهمایی پیشکسوتان وشاغلین آموزشکده به مناسبت میلادباسعادت مولی الموحدین،هفته آموزش وتجلیل ازمقام استاد همایش مالکیت فکری جشن بزرگ ولادت امام علی (ع) دردانشکده فنی شهید منتظری مشهد برگزار شد. انتخابات دوره ای جامعه اسلامی دانشکده فنی شهید محمد منتظری مشهد برگزار شد جلسه هم اندیشی مسئولین فرهنگی منطقه 6 دانشگاه فنی و حرفه ای کشور برگزار گردید کسب رتبه اول و دوم توسط دانشجویان آموزشکده شهید منتظری مشهد در مسابقات ملی بتن دانشگاه صنعتی امیر کبیر تقدیرازاستادان ارجمندجناب آقای مهندس عظیمی قابلیت های دانشجویان آموزشکده شهید منتظری مشهددرارائه کارهای عملی وکاربردی گرامیداشت سوم خرداد روز حماسه و ایثار،سال روز آزادسازی خرمشهر برگزارشد
+ ماه تیر - برج سرطان - ( ۱ خبر )
+ ماه مرداد - برج اسد - ( ۲ خبر )
+ ماه شهریور - برج سنبله - ( ۹ خبر )
+ ماه مهر - برج میزان - ( ۶ خبر )
+ ماه آبان - برج عقرب - ( ۴ خبر )
+ ماه آذر - برج قوس - ( ۸ خبر )
+ ماه دی - برج جدی - ( ۴ خبر )
+ ماه بهمن - برج دلو - ( ۲ خبر )
+ ماه اسفند - برج حوت - ( ۱ خبر )

سال هزار و سیصد و نود و چهار - گوسفند (سال ۱۳۹۴)

+ ماه فروردین - برج حمل - ( ۱ خبر )
+ ماه اردیبهشت - برج ثور - ( ۴ خبر )
+ ماه خرداد - برج جوزا - ( ۳ خبر )
+ ماه تیر - برج سرطان - ( ۱ خبر )
+ ماه مرداد - برج اسد - ( ۱ خبر )
+ ماه شهریور - برج سنبله - ( ۲ خبر )
+ ماه مهر - برج میزان - ( ۴ خبر )